Categorie : Stiri

Recomandarea ASF către consumatori pentru încheierea poliţelor de asigurare RCA

..............................................................................................................................................................................................................

Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF doreşte să recomande consumatorilor atenţie sporită la achiziţionarea poliţelor de asigurare auto RCA (asigurări obligatorii de răspundere civilă), în scopul prevenirii prejudiciilor cauzate de plata unor poliţe false de asigurare.

ASF consideră riscul contractării unei poliţe RCA false ca fiind la nivel minim, în contextul în care atât la nivelul formularelor tipizate cât şi la nivelul mecanismelor de raportare şi control există suficiente elemente de siguranţă.

Cu toate acestea, consumatorii de asigurări au la rândul lor un rol important  în prevenirea sau descoperirea la timp a unor asemenea cazuri, respectând  anumite măsuri recomandate de către ASF:

Principalele recomandări

  1. Trebuie sa fim atenţi dacă societatea care eliberează aceste poliţe (direct sau prin intermediul brokerilor) este autorizată de ASF în acest scop: doar 11 societăţi sunt autorizate să practice asigurarea RCA, lista acestora fiind disponibilă la următorul link.
  2. Înainte de a semna o poliţă RCA trebuie să verificăm îndeplinirea următoarelor condiţii: la încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul este obligat să emită poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor (RCA), vigneta, documentul internaţional de asigurare (Cartea Verde), respectiv chitanţa în cazul în care plata se efectuează cu numerar.
  3. Trebuie să verificăm dacă poliţa de asigurare RCA conţine informaţii despre părţile implicate în contract, perioada de valabilitate a asigurării, limitele maxime de despăgubire, prima de asigurare, clasa bonus – malus,  datele tehnice reale ale vehiculului (numărul de înmatriculare / înregistrare, numărul de identificare al vehiculului) conform documentelor de identificare ale acestuia precum şi statele în care acest document are valabilitate, pentru a ne asigura de  corectitudinea datelor din poliţă. Forma şi conţinutul poliţei de asigurare RCA, a documentului internaţional de asigurare precum şi cea a vignetei precum şi caracteristicile tehnice care trebuie îndeplinite pot fi vizualizate la următoarele linkuri: Link 1, Link 2, Link 3.
  4. Consumatorii sunt sfătuiţi să utilizeze, ori de câte ori este necesar, baza de date CEDAM disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro la următorul link.

Prin accesarea CEDAM, consumatorii pot verifica existenţa în baza de date a poliţei achiziţionate anterior  (dar nu mai devreme de 5 zile de la data încheierii poliţei RCA), precum şi următoarele:

  • existenţa unei poliţe RCA la o anumită dată pentru un anumit vehicul;
  • vizualizarea societăţii de asigurare care a emis poliţa;
  • identificarea prejudiciilor asociate poliţelor valabile începând cu anul 2008.

ASF reaminteşte faptul că RCA este asigurarea obligatorie de răspundere civilă pe baza căreia asigurătorul care a emis poliţa plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite, în urma unui accident provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa. Asigurarea RCA este obligatorie indiferent dacă se încheie sau nu o asigurare facultativă CASCO pentru acelaşi vehicul.

În lipsa unei poliţe valide, Fondul de protecţie a victimelor străzii va suporta prejudiciile în cazul unui accident, urmând să recupereze sumele acordate drept despăgubire de la persoana vinovată de producerea accidentului. Mai mult, dacă autovehiculul este depistat fără o poliţă RCA valabilă, proprietarul este sancţionat cu amendă.

Pentru evitarea pagubelor provocate de înşelăciunile cu poliţe RCA false şi pentru ca asigurările încheiate să îşi dovedească utilitatea în eventualitatea unor evenimente nedorite, se recomandă parcurgerea paşilor descrişi mai sus.

De asemenea, reamintim faptul că, în data de 24 Octombrie 2013, ASF a adus la cunoştinţa publicului informaţii suplimentare relevante pentru proprietarii de vehicule care au obligaţia încheierii asigurării RCA, disponibile la următorul link.

ASF va continua să publice pe site-ul său recomandări cu caracter preventiv şi încurajează consumatorii de servicii aferente întregii pieţei financiare non-bancare să semnaleze, prin sesizări, orice posibilă neregulă observată.

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................