Categorie : Informatii

O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate

..............................................................................................................................................................................................................

Dacă ai decis să pleci la drum…ia cu tine un act de identitate (paşaport şi/sau buletin). Păstrează-l asupra ta tot timpul.

• Accesează site-ul Ministerului Afacerilor Externe pentru mai multe informaţii privind ţara de destinaţie – www.mae.ro
• Informează-te despre actele şi condiţiile necesare pentru intrarea în ţara aleasă (viză, asigurare medicală, invitaţie, suma minimă/ maximă de valută, bilete de călătorie şi transport etc.)
• Notează adresa şi numărul de telefon ale ambasadei României în acea ţară
• Ai grijă ca documentele de călătorie să fi e valabile şi în bună stare!!


ASIGURĂ-TE CĂ PLECI LA DRUM ÎN SIGURANŢĂ!

Călătoreşti într-o ţară a Uniunii Europene?

• poţi folosi cardul european de asigurare de sănătate (EHIC – European Health Insurance Card), care oferă o formă minimală de protecţie
• poţi încheia o asigurare medicală de călătorie în străinătate care oferă o formă extinsă de protecţie

Cardul este eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţii şi îţi oferă dreptul de a primi serviciile medicale necesare în timpul şederii tale temporare într-o ţară membră a UE. Vei fi tratat numai în unităţi publice, conform legislaţiei locale, la fel ca o persoană “asigurată” care locuieşte în ţara pe care o vizitezi. Asigurarea îţi oferă numeroase avantaje faţă de Cardul european. De exemplu, o asigurare acoperă şi cheltuielile de repatriere, transportul de urgenţă înapoi în ţară etc. În plus, poţi benefi cia şi de servicii de asistenţă şi consultanţă.

Cardul european de sănătate nu înlocuieşte asigurarea. În statele din UE posesorii de carduri folosesc şi asigurări de călătorie în străinătate. Asigurarea trebuie să te protejeze cât mai mult şi să fi e adaptată tipului de călătorie în care pleci şi activităţilor planifi cate.

Călătoreşti în afara Uniunii Europene?

• verifică dacă ţara de destinaţie solicită obligatoriu asigurarea medicală de călătorie. Chiar dacă nu este obligatorie, îţi recomandăm să închei o asigurare!


Ce este asigurarea de călătorie în STRĂINĂTATE?

Asigurarea de călătorie este un contract încheiat între tine şi o companie specializată de asigurări. Compania se angajează să îţi plătească cheltuielile medicale şi/sau repatrierea, în schimbul unei prime de asigurare. Alege cu grijă suma asigurată! În unele cazuri, sumele asigurate mici pot să limiteze sau să excludă cheltuielile de repatriere. Asigurarea poate fi cumpărată doar pe teritoriul României şi este valabilă doar în ţările menţionate de tine la momentul achiziţionării. Aceasta nu este valabilă în ţările în care ai domiciliul stabil sau al căror cetăţean eşti. Poliţa de asigurare nu acoperă practicarea sporturilor extreme (raliuri, jet-ski, bungee jumping, alpinism, scufundări, sporturi aeriene în general) decât cu acordul companiei de asigurări şi numai contra unei sume suplimentare. Există şi poliţe specializate pentru practicarea sporturilor extreme.


ASIGURAREA DE CĂLĂTORIE ACOPERĂ:

• cheltuielile aferente repatrierii sanitare, cheltuielile cu repatrierea în caz de deces sau înmormântarea la locul decesului etc.
• transportul de urgenţă de specialitate la cea mai apropiată unitate medicală
• tratamentul ambulatoriu
• medicamentele, materialele sanitare şi procedurile de diagnosticare prescrise de medic
• tratamentul efectuat în condiţii speciale de spitalizare
• intervenţiile chirurgicale de urgenţă
• tratamente stomatologice de urgenţă (doar cele survenite ca urmare a unui accident)
• transferul la o clinică de specialitate, dacă este recomandat de medic
• cheltuielile telefonice strict necesare prilejuite de anunţarea evenimentului asigurat.

Notă: Unele poliţe acordă despăgubiri şi în cazul unor evenimente ca: întârzierea zborului, întârzierea sau pierderea bagajelor, pierderea documentelor, pierderea sau furtul telefonului mobil şi chiar răspundere civilă faţă de terţi


ASIGURAREA DE CĂLĂTORIE NU ACOPERĂ
:

• condiţii/afecţiuni de sănătate pre-existente (există totuşi poliţe care acoperă măsurile de urgenţă pentru salvarea vieţii, calmarea durerilor şi bolile pre-existente)
• evenimentele care au legătură directă sau indirectă cu acte de război, evenimente militare, terorism, sabotaje, revoluţii, revolte, greve, acte de vandalism şi alte evenimente similare acestora
• boli sau accidente – urmare a consumului de alcool, droguri, stupefi ante sau a abuzului de medicamente
• boli sau accidente rezultate în urma comiterii de către asigurat a unei infracţiuni
• boli venerice, infectarea cu HIV, SIDA şi alte boli cu transmitere sexuală
• achiziţionarea protezelor sau a altor echipamente medicale, inclusiv repararea acestora
• controale medicale de rutină
• vaccinări de orice fel şi/sau consecinţele acestora
• controale de rutină şi/sau servicii medicale care nu prezintă caracter de urgenţă
• naşterea în străinătate, în funcţie de poliţă şi în anumite cazuri


Ce faci dacă ai totuşi o problemă de SĂNĂTATE?

• sună cât mai repede la societatea de asistenţă recomandată de asigurător (şi trecută pe poliţa ta) şi oferă informaţii cu privire la asigurarea ta şi la evenimentul produs
• este important ca societatea de asistenţă să aibă un birou chiar în ţara în care te afl i, pentru a facilita accesul la serviciile medicale de care ai nevoie fără să fi e nevoie să plăteşti nimic
• urmează întocmai instrucţiunile societăţii de asistenţă
• prezintă personalului medical poliţa de asigurare şi urmează tratamentul recomandat
• contactează cât mai repede serviciile de urgenţă specifi ce ţării în care te afl i şi urmează indicaţiile acestora sau deplasează-te la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă
• păstrează toate facturile, chitanţele şi fi şele de tratament ce îţi sunt puse la dispoziţie de către unitatea medicală respectivă
• contactează societatea de asistenţă de îndată ce este posibil (dar nu la mai mult de 48 ore de la producerea evenimentului, exceptând cazurile de forţă majoră)


Cât costă o asigurare de călătorie?

• Preţul unei asigurări este variabil, şi se situează între câteva zeci şi câteva sute de lei
• Calculul fi nal al costului asigurării este infl uenţat de destinaţia şi vârsta asiguratului
• Astfel, persoanele de peste 65 de ani pot plăti sume de până la 2-3 ori mai mari


Atenţie:

• Citeşte informaţiile cuprinse în poliţa de asigurare
• Păstrează mereu la îndemână un număr de telefon al asigurătorului tău, precum şi coordonatele fi rmei de asigurări partenere din ţara de destinaţie
• Lasă rudelor şi prietenilor din ţară copii ale actelor de identitate şi ale poliţei de asigurare, precum şi date privind itinerariul şi modalităţi în care poţi fi contactat în străinătate

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................