Categorie : Cecul

Tipurile de cecuri

..............................................................................................................................................................................................................

Cecul barat

Este acela în care deţinătorul contului sau posesorul poate face o barare prin înscrierea a doua linii paralele, orizontale sau oblice, pe faţa cecului.Aceasta înseamnă că posesorul va trebui să recurgă la serviciile unei bănci pentru încasarea sumei înscrise pe cec, încasarea în numerar de la banca deţinătorului contului nefiind posibilă.

Bararea poate fi generală, când nu prezintă nici o menţiune între cele două linii, sau specială,când între cele două linii este menţionată denumirea unei bănci, aceasta fiind singura bancă la care poate fi încasat cecul. Bararea presupune faptul că beneficiarul cecului nu mai poate sa ăncaseze cecul în numerar printr-o simplă prezentare la bancă. Bararea specială presupune existenţa unui cont la banca la care cecul e prezentat spre încasare, încasarea cecului făcându-se în contul respectiv.

Cecul la purtător

Este acel cec care în momentul emiterii nu indică expres beneficiarul sau poartă menţiunea “la purtător“. Acest tip de cec este transmisibil de la un beneficiar la altul prin simplă remitere, fără nici o altă formalitate.

Cecul de călătorie

Este acela care se tipăreşte, ca şi bancnotele, în monedă proprie sau în valută. Acest tip de cec se foloseşte pentru plăţile ocazionate de o călătorie în străinătate.

Cecul circular

Este un titlu de credit la ordin emis de o bancă asupra unităţilor sale sau asupra altei bănci. Este plătibil la vedere în termen de 30 de zile de la emitere.

Sursa:
Dolceta

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................