Categorie : Informatii

Ce este prospectul schemei de pensii facultative?

..............................................................................................................................................................................................................

Prospect al schemei de pensii private este un document, elaborat de către administrator şi autorizat de către CSSPP, care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii:

* obiectivele fondului
* modalitatea dobândirii calităţii de participant la fond
* informaţii privind contribuţia la acel fond
* informaţii privind politica de investiţii, principiile investiţionale şi riscurile aferente luate în calcul
* regimul fiscal al contribuţiilor participanţilor
* informaţii privind nivelul şi structura cheltuielilor (comisioanele şi taxele suportate din contribuţii şi din activul fondului)
* modalităţile de transfer la un alt fond de pensii facultative şi valoarea penalităţilor
* modalitatea de plată a pensiilor facultative
* condiţiile de acordare a prestaţiilor facultative în caz de invaliditate

sursa: www.csspp.ro

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................