Categorie : Informatii

Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă

..............................................................................................................................................................................................................

Ştii ce-ţi rezervă viitorul? Ai grijă de cei dragi … dar ai grijă şi de tine!  Viaţa ta este cel mai preţios bun pentru tine şi familia ta. În vremuri difi cile, trebuie să fi i prevăzător. Ţi-ai asigurat casa, maşina… dar VIAŢA?


CE SUNT ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ?

• sunt produse fi nanciare oferite de către companii de asigurări specializate
• oferă protecţie (asigurările de viaţă clasice) şi facilitează economisirea (asigurările de viaţă cu acumulare de capital).


DE CE AI NEVOIE DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ?

• pentru a oferi familiei sau celor afl aţi în întreţinere un minim de sprijin în cazul decesului sau al pierderii accidentale a capacităţii tale de muncă
• pentru a economisi constant sume de bani pentru momente difi cile, pentru educaţia copilului, pentru îndeplinirea unui vis sau pentru o bătrâneţe mai liniştită

Ai nevoie de asigurare de viaţă dacă vrei să ai grijă de familia ta, chiar şi atunci când tu nu vei mai fi alături de ei.


CE RISCURI ACOPERĂ?

• decesul persoanei asigurate
• pierderea temporară a capacităţii de muncă – în această perioadă vei fi scutit de plata primelor de asigurare
• invaliditate permanentă – vei benefi cia de suma asigurată pentru acest risc
• supravieţuire – dacă la sfârşitul contractului eşti în viaţă, tu sau moştenitorii desemnaţi de tine veţi primi suma asigurată, fi e sub formă de rate, fi e într-o sumă unică. Poliţei de asigurare i se pot adăuga şi riscuri suplimentare, numite “clauze adiţionale” (invaliditate din accident, boli grave etc.), astfel încât îţi poti construi, cu ajutorul consultantului fi nanciar, o asigurare de viaţă adaptată veniturilor şi nevoilor tale.


CE POLIŢĂ ŢI SE POTRIVEŞTE ?

Trebuie să decizi dacă doreşti o asigurare care să ofere numai protecţie (asigurarea riscului de deces), una care să combine protecţia cu economisirea sau una cu componentă investiţională. Consultantul de asigurări te va ajuta să faci o analiză a nevoilor tale şi să stabileşti care-ţi sunt priorităţile şi să alegi asigurarea potrivită.


ASIGURĂRILE TRADIŢIONALE

• asigurări de protecţie
• planuri de economisire
• planuri cu componentă de pensie
• planuri fi nanciare pentru copii
• asigurări suplimentare de sănătate şi accident


PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ TRADIŢIONALE:

• oferă protecţie pe toată durata vieţii sau doar pe o anumită perioadă
• au componentă de economisire (acumulare) sau acoperă numai decesul/invaliditatea
• oferă anumite benefi cii în cazul supravieţuirii sau numai în cazul decesului
• necesită plata de prime de asigurare constante la intervale fi xe de timp sau au prime descrescătoare sau fl exibile

Avantaje:

• Suma asigurată, stabilită de tine în contract, este garantată
• Asigurarea este scutită de taxele notariale de succesiune, care nu sunt mici deloc
• Cu o asigurare de viaţă, familia ta va primi întreaga sumă asigurată, indiferent câte prime de asigurare ai plătit până la acel moment, faţă de un depozit bancar, unde primeşti doar ce ai în cont.


ASIGURĂRILE CU COMPONENTĂ INVESTIŢIONALĂ

Sunt asigurări care combină o componentă de protecţie cu o parte de investiţii, reprezentată de cumpărarea de unităţi în fonduri fi nanciare special constituite. Astfel, după reţinerea unei sume destinate protecţiei, banii pe care îi plăteşti sunt investiţi într-unul sau mai multe fonduri de investiţii, cu grade de risc diferite (scăzut, mediu sau ridicat), potrivit opţiunilor tale.

Avantaje:

• combină protecţia cu investiţia
• conţin o asigurare de viaţă pentru o perioadă de timp aleasă de tine
• poţi alege între programe de investiţii cu grade diferite de risc
• poţi modifi ca programul de investiţii
• suma asigurată pentru riscul de deces este garantată şi poate fi modifi cată oricând
• la încheierea perioadei de plată, valoarea contului poate fi transformată în rente lunare.

În funcţie de tipul de asigurare ales, banii tăi sunt investiţi în plasamente cu grade diferite de risc:
– titluri de stat, obligaţiuni corporative, depozite bancare
– investiţii pe pieţe de capital
– titluri de participare la fonduri mutuale, titluri cu venituri variabile.

Nu te îmbogăţeşti de pe urma unei asigurări de viaţă. Principiul ei de bază este să asigure protecţia celor dragi dacă tu nu vei mai fi. Chiar şi în cazul unei familii cu resurse fi nanciare
importante, o asigurare de viaţă ce intră în vigoare în cazul decesului persoanei asigurate îi va oferi familiei un plus de lichiditate pe termen scurt, scutind astfel urmaşii de necesitatea de a valorifi ca bunuri sau proprietăţi în grabă şi deci, sub valoarea lor reală.


AVANTAJ FISCAL: Despăgubirile şi sumele pe care le vei încasa ca benefi cii la o asigurare de viaţă nu sunt impozitate.


CÂT COSTĂ O ASIGURARE DE VIAŢĂ

TU stabileşti preţul, în funcţie de veniturile anuale şi nevoile tale. Şi cum nevoile fi ecăruia dintre noi sunt diferite, nu este vorba de un preţ standard, ci de un calcul în care trebuie să iei în considerare:

• veniturile şi cheltuielile tale
• obiectivele tale pe termen mediu şi lung: protecţia familiei, educaţia copiilor, pensia, fonduri necesare pentru situaţii de urgenţă
• ordinea priorităţii lor
• starea ta de sănătate şi vârsta


EXCLUDERI

Excluderile reprezintă acele riscuri care nu sunt acoperite de către compania de asigurări. Asigurările de viaţă pot conţine şi excluderi (riscuri care nu sunt acoperite), cum ar fi sinuciderea, condiţiile preexistente (o boală pe care o aveaţi anterior semnării contractului) şi tentative de fraudă.
Atenţie! Nu încercaţi să ascundeţi adevărul în momentul în care completaţi formularul/chestionarul medical. Vă recomandăm să verifi caţi cu mare atenţie care sunt excluderile particulare menţionate în poliţa pe care doriţi să o încheiaţi înainte de a lua o decizie în acest sens.

Sursa: CSA

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................