Obligaţiile legale ale creditorilor

..............................................................................................................................................................................................................

Contractul de credit încheiat în scris.

Conform Articolului 4 al Directivei din 22 decembrie 1986,
Contractele de credit trebuie să fie încheiate în scris şi trebuie să includă date complete referitoare la termenii şi condiţiile creditului.
Aceasta se referă la oferta de creditare.

Cel care împrumută trebuie să primească o copie a contractului de credit.

Lista termenilor ce trebuie incluşi în ofertă

Contractul trebuie să cuprindă:
– Dobânda Anuală Efectivă,
– condiţiile în care DAE se poate modifica,
– numărul, valoarea şi data scadentă a ratelor,
– preţul care se plăteşte prin contractul de credit.

De asemenea, contractul trebuie să cuprindă şi alţi termeni importanţi, cum sunt:

descrierea bunurilor şi serviciilor acoperite de credit,
valoarea depozitului, daca acesta există,
– menţionarea faptului că clientul va beneficia de o reducere dacă achită creditul mai repede,
limita creditului, dacă aceasta există,
perioada de reflecţie, dacă aceasta există…

Statele Membre trebuie să se asigure că contractele de credit nu derogă de la legea naţională care implementează Directiva.

Statele Membre sunt responsabile de implementarea măsurilor necesare pentru pedepsirea oricaror încălcări ale legii.

Sursa:
Dolceta

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Informatii similare
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Cele mai citite articole
.................................................................................
  • No results available
.................................................................................
Atentie la escrocherii
.................................................................................
Ce faci în caz de accident? Ghidul tău RCA
Protejează-ţi casa! Asigură-te!
O vacanţă asigurată! Ghidul tău de călătorii în străinătate
Protejează-ţi viaţa si ASIGURĂ-TE! Ghidul tău în asigurări de viaţă
.................................................................................